Heim Beint á efnisyfirlit síðunnar

Mikilvægt er að nemendur temji sér stundvísi og líti á skólann sem góðan vinnustað þar sem þeir geta náð árangri í námi, starfi og leik. Börnum þykir að öllu jöfnu mjög óþægilegt að koma of seint í skólann. Sjálandsskóli notar Námfús til að halda utan um skólasókn nemenda. Foreldrar eru hvattir til að fylgjast vel með skráningum í Námfús.

Samkvæmt lögum eru foreldrar ábyrgir fyrir því að börn þeirra sæki skóla. Veikindi eru tilkynnt á hverjum degi til umsjónarkennara eða skrifstofu skólans, hvort sem heldur er í Námfús, tölvupósti eða síma.

Foreldrar óska eftir leyfi fyrir nemanda frá skólasókn til umsjónarkennara ef leyfið varir tvo daga eða skemur. Sækja þarf um leyfi sem stendur í þrjá daga eða lengur á heimasíðu skólans. Leyfisveiting um lengri tíma er háð staðfestingu skólastjóra sem og ítrekaðar leyfisbeiðnir. Í öllum tilvikum bera foreldrar ábyrgð á námi barna sinna á meðan leyfi stendur enda er um að ræða leyfi frá skólasókn en ekki námi. Í sérstökum aðstæðum geta foreldrar sótt um undanþágu frá skólasókn í tiltekna námsgrein um lengri eða skemmri tíma.

Lög nr. 91 um grunnskóla frá 2008, 15. grein.
„Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinnu upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur“.

Sæki foreldri um leyfi frá skólasókn í lok skólaárs hjá nemenda sem er ljúka grunnskólaprófi (10.bekk). Gilda eftirfarandi reglur:
Skólinn metur þau hæfniviðmið sem búið er að fara yfir á þeim tíma sem nemandinn fer í leyfi. Ef einhver hæfniviðmið hafa ekki verið metin þegar leyfið hefst verða þau ekki metin. Þetta getur því verið mismunandi eftir faggreinum.

Á vitnisburðarblaði verður þá tekið fram ef nemandinn á ólokið hæfniviðmiðum þegar hann útskrifast.

Reglur Garðabæjar um skólasókn 

 

English
Hafðu samband